Beton 6 is a company supplying high quality precast products and infrastructure construction in VietNam. To welcome 2014, the Beton 6 came up with the idea of a calendar and entrusted MCMS to designate it. Inspired from drafts of every construction, MCMS made a calendar that tells stories about building progress in impressive and attractive sketches.
Beton 6 là một trong những công ty sản xuất bê tông và xây dựng hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam. Thay lời chúc mừng năm mới đến các đối tác và khách hàng, Beton 6 đã phối hợp với MCMS thực hiện bộ lịch 2014. Lấy ý tưởng từ các công trình xây dựng, MCMS đã thiết kế một bộ lịch đầy sáng tạo, kể lại câu chuyện của những công trình bằng nét vẽ tay độc đáo.